Teologie Ortodoxă Pastorală, 4 ani de studiu

Studiul Noului Testament se adresează studenților de la Teologie Ortodoxă Pastorală, 

An II

Sem II

1. Epistolele către Filipeni și Coloseni

2. Epistolele către Tesaloniceni (I şi II)

3.Epistola I către Timotei

4. Epistola II către Timotei

5. Epistolele Sfântului Apostol Pavel către Tit şi Filimon

6. Epistola către Evrei -probleme generale

7. Epistola către Evrei și iudaismul sec. I

8. Eshatologia Epistolelor adresate tesalonicenilor

9. Arhieria lui Iisus Hristos

10. Credința, Nădejdea și Dragostea în Epistola către Evrei. Legea Veche și Legea Nouă

11. Iacov. Credința și faptele bune

12. I Petru. Suferința Bisericii. Nașterea din nou. Îndumnezeirea după 2 Petru. Iuda.

13. Eshatologia Epistolelor. 1,2,3 Ioan

14. Genul literar apocaliptic. Pericolul ereziilor pentru bisericile locale și comunitatea viitoare a credincioșilor